Liity jäseneksi

Som kyrkomusiker har jag de senaste tre åren arbetat i Matteus församling i östra Helsingfors. Innan det var jag i ca 20 år verksam i olika västnyländska församlingar. Orgelspelet, arbetet med olika körer och tanken på församlingsarbetet som team-arbete ligger mig varmt om hjärtat.

I styrelsen för Kyrkomusikerföreningen r.f. var jag sekreterare i åtta år, och sedan år 2017 ordförande. Under senaste treårsperiod fullmäktigeledamot i Finlands kantor-organistförbund och AKI, kommande året (2022) ledamot i AKI:s förbundsråd.

De fem viktigaste frågorna i det fackliga arbetet anser jag vara:

  • Ett inkluderande och jämlikt klimat på arbetsplatserna; att motarbeta all slags diskriminering
  • En rättvis löneutveckling
  • Ett utvecklande av arbetstidssystemet så att skillnaden på arbetstid och fritid blir tydligare
  • Att öka insikten om vikten av välutbildade kyrkomusiker
  • Att ge möjlighet till rekreation, inspiration och motivation efter coronapandemins slut