Liity jäseneksi

Verkostoituminen

Edunvalvonnan lisäksi Kanttori-urkuriliitto valvoo jäsentensä koulutuksellisia etuja sekä edistää ammattikunnan keskinäistä yhteyttä. Kanttori-urkuriliitto on järjestäjänä monissa kanttorien yhteyttä lisäävissä tapahtumissa. Kanttoripäivät muutaman vuoden välein, Kirkon musiikkijuhlat sekä pohjoismainen yhteistyö ovat esimerkkejä tapahtumista, joissa kanttorit pääsevät tapaamaan toisiaan, keskustelemaan, musisoimaan ja kouluttautumaan.

Kansainväliset yhteydet

Pohjoismaiset yhteydet

Liitolla on säännölliset yhteydet pohjoismaisiin kanttorijärjestöihin, joiden kanssa järjestetään joka neljäs vuosi Pohjoismaiset kirkkomusiikkijuhlat. Seuraavat juhlat järjestetään Helsingissä vuonna 2021.

Lisäksi liitto kuuluu Pohjoismaiseen kirkkomusiikkineuvostoon (NKR) sekä osallistuu pohjoismaisten kanttorijärjestöjen kanssa yhteiseen kokoukseen (NFK) joka toinen vuosi.

Pohjoismaiset kanttorijärjestöt:

Ruotsi, Kyrkomusikernas Riksförbund
Norja, Norsk kantor- og organistforbund
Tanska, Dansk Organist og Kantor Samfund
Tanska, FORENINGEN AF PRÆLIMINÆRE ORGANISTER
Islanti, FOA

NKS – Pohjoismainen kirkkomusiikkisymposium

NKS2020:sta tulee NKS2021

Pohjoismainen Kirkkomusiikkisymposium 2020 siirrettiin koronavirustilanteen johdosta vuodella eteenpäin. Paikalliset järjestäjät päättivät vallitsevien olosuhteiden takia, ettei ole perusteltua järjestää symposiumia vuonna 2020. Olosuhteet muissa pohjoismaissa olivat myös haastavat ja tällaisessa tilanteessa täytyi ajatella ensi sijassa osallistujien sekä yleisön turvallisuutta ja hyvinvointia.

Pohjoismainen Kirkkomusiikkisymposium järjestetään 26.-29.8.2021 Helsingissä. Pyrimme siirtämään symposiumin ohjelman kokonaisuudessaan, mutta olemme valmistautuneet siihen, että kaikkia tapahtumia ei ehkä voida siirtää. Uusi symposiumin ohjelma julkaistaan nettisivuilla www.nks2020.fi keväällä 2021.

Yhteistyökumppanit

Suomen kirkkomusiikkiliitto (SKML)

SKUL harjoittaa nuottikustannustoimintaa yhdessä Suomen Kirkkomusiikkiliiton (SKML) kanssa. Liittojen muodostaman Yhteiskustannuksen hallinto- ja julkaisutoimikuntiin valitaan edustajat kummastakin liitosta.

SKUL:n edustajina Yhteiskustannuksen hallintotoimikunnassa ovat puheenjohtaja ja AKIn asiantuntija. Julkaisutoimikunnassa edustajina ovat kanttorit Maiju Helin, Anna Marte ja Olli Salomäenpää.

Julkaistujen nuottien myynnistä vastaa SKML. Nuottikauppa löytyy Yhteiskustannuksen nuottikauppa.

Kirkkohallitus

Liitto on mukana järjestämässä valtakunnallisia Kanttoripäiviä, joista päävastuun kantaa Kirkkohallituksen jumalanpalveluksen ja musiikkitoiminnan yksikkö.

Liitto on osallistunut kirkon musiikkijuhlien järjestämiseen. Viimeisimmät juhlat olivat Helsingissä 19-21.5.2017. Kirkon musiikkijuhlia ovat olleet järjestämässä Kirkkohallitus, Suomen Kanttori-urkuriliitto, Suomen kirkkomusiikkiliitto sekä Kirkkopalvelut yhdessä paikallisen seurakunnan tai seurakuntayhtymän kanssa.

Kirkon musiikkijuhlat ovat jatkossa osa Kirkon juhlat -konseptia, jonka taustatahoina toimivat KirkkopalvelutSuomen Lähetysseura, Kirkon musiikkijuhlien taustatahot sekä aina kulloisenkin järjestäjäpaikkakunnan seurakunta tai seuakuntayhtymä. Ensimmäiset uusimuotoiset Kirkon juhlat #yhdessä2023 järjestetään toukokuussa 2023 Tampereella.

Muut yhteistyökumppanit

Liitto kuuluu Suomen musiikkineuvostoon, joka on valtakunnallinen musiikkijärjestöjen ja -laitosten edunvalvontajärjestö.

Liitto kuuluu myös Sibelius-seuraan.