Liity jäseneksi

Kanttori on kirkon musiikin ammattilainen

Kanttoriksi voi opiskella

Useimpiin kanttorin virkoihin edellytetään Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa kirkkomusiikin koulutusohjelmassa suoritettua musiikin maisterin tutkintoa (330 op).

Noin viidennes kanttorin viroista edellyttää joko alempaa korkeakoulututkintoa, musiikin kandidaatin- (180 op) tai kulttuurialan ammattikorkeakoulututkintoa, muusikko (AMK) (240 op).

Kaikkiin tutkintoihin tulee sisältyä kanttorin kelpoisuusvaatimuksen mukaisia opintoja 130 op.

Oheisista linkeistä löydät kanttorin ydinosaamiskuvauksen sekä päätökset eri viranhaltijoilta vaadittavista tutkinnoista.

Kanttorin ydinosaamiskuvaus