Liity jäseneksi

Työllistyminen

Valtaosa kirkkomusiikkitutkinnon yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suorittaneista työllistyy Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanttorin virkoihin. Kanttorin virkoja on yhteensä yli 900, ja jokaisessa seurakunnassa on kirkon säädösten mukaan oltava ainakin yksi kanttori.

Kanttoreiden työttömyysprosentti on alhainen.

Kanttorin virkojen pätevyysvaatimuksista päättää kirkkohallitus. Seurakunnissa on pätevyysvaatimusten mukaan kolmentasoisia kanttorin virkoja:

  • ylempää korkeakoulututkintoa (musiikin/filosofian/kasvatustieteen maisteri, sis. kirkkomusiikkiopinnot) edellyttävä kanttorinvirka, taso B, 65 % viroista
  • korkeakoulututkintoa  (ammattikorkeakoulututkinto/musiikin kandidaatti) edellyttävä kanttorinvirka, taso C, 20 % viroista
  • ylintä tutkintotasoa (taso B + lisäopinnot) edellyttävä kanttorinvirka, taso A, 15 % viroista

Palkkaus

Kanttorin viran palkkaus määräytyy viran vaativuusryhmän mukaan. Aina virkaa perustettaessa, ja kun virkaan palkataan uusi työntekijä, tulee tehdä vaativuusryhmän määrittely tai tarkistaminen. Vaativuusryhmää määriteltäessä on tärkeää täyttää huolellisesti tehtävänkuvauslomake. Tämä tehdään yhdessä työnantajan kanssa. Viran vaativuusryhmä ja palkkaus määräytyvät tehtävänkuvauslomakkeen ja siitä käydyn keskustelun perusteella.

Kanttorin virat sijoittuvat yleisimmin vaativuusryhmään 601, mutta osa viroista voi sijoittua vaativuusryhmiin 501-503 tai ylimmän tason viran ollessa kyseessä vaativuusryhmiin 601-602.

Täältä löydät eri vaativuusryhmien vähimmäispalkat.

KirVESTES 2023-2025

Muihin työehtoihin voit tutustua Kirkon virka- ja työehtosopimuksesta.

Virkaehtosopimuksen liitteessä 18 on suositus toimituspalkkioista.

Suositus toimituspalkkioista