Liity jäseneksi

Alaosastot

Liiton jäsenet voivat perustaa alueellisilla tai muilla perusteilla liiton alaosastoja. Liitossa on 15 alueellista alaosastoa sekä valtakunnallisesti toimiva ruotsinkielinen alaosasto.

Hyödyksi ja huviksi

Alaosastot järjestävät erilaista toimintaa jäsenkuntansa hyödyksi ja huviksi. Liitolla ja alaosastoilla on tiiviit yhteydet yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Alaosastoilla on oikeus tehdä aloitteita valtuustolle liiton toiminnan kehittämiseksi.

Miksi liittyä alaosastoon?
• opit tuntemaan lähiseudun kollegat
• voit verkostoitua
• saat tukea ammatti-identiteetillesi
• voit kehittyä ammatillisesti ja musisoida yhdessä
• voit vaikuttaa seurakunnassa/hiippakunnassa/kunnassa/liitossa
• saat tietoa palkkausasioista sekä muusta liiton toiminnasta
• voit tavata myös muita akilaisia
• voit jakaa omaa osaamistasi ja innostustasi

Alaosastojen yhteyshenkilöt

Alaosaston vuosi-ilmoitus

Alaosaston on liiton sääntöjen mukaan ilmoitettava liitolle vuosittain tiedot toiminnastaan ja henkilövalinnoistaan.

Tiedot ilmoitetaan lomakkeella ”Alaosaston toimintakertomus” kunkin vuoden osalta, seuraavan vuoden helmikuun 15. päivään mennessä.

Alaosaston toimintakertomus

Avustukset

Alaosastoilla on mahdollisuus saada liitolta avustusta toimintakuluihinsa enintään 15 euroa/vuosi jokaista varsinaista jäsentä kohden liitolle edellisenä vuonna ilmoitettujen jäsenmäärätietojen mukaan. Lisäksi on mahdollista anoa vuosijuhla-avustusta.

 

Alaosaston toiminta-avustus

Mallisäännöt

Uutta alaosastoa perustettaessa voidaan käyttää pohjana Kanttori-urkuriliiton hallituksen hyväksymiä mallisääntöjä.

Alaosaston mallisäännöt