Liity jäseneksi

Jäsenmaksut

Jäsenmaksu voidaan periä palkanmaksun yhteydessä tai maksaa itse toimistostamme saatavalla viitteellä. Täältä löydät lisätietoa Kanttori-urkuriliiton jäsenmaksuista!

Jäsenmaksut – työnantajaperintä tai maksu viitteellä

Huolehdithan, että jäsenmaksusi maksetaan ajallaan.  Helpoiten tämä onnistuu antamalla työnantajallesi valtakirja jäsenmaksun perimiseksi palkanmaksun yhteydessä. Valtakirjan saatuaan kirkon työnantajat perivät työntekijältä jäsenmaksun suoraan palkasta ja tilittävät sen edelleen liitolle. Jos työpaikkasi vaihtuu, ilmoita asiasta jäsentietojen muutossivuilla osoitteessa oma.akiliitot.fi ja toimita työnantajalle valtakirja jäsenmaksun perimiseksi. Ole palkattomien kuukausien osalta – esimerkiksi vanhempain- tai opintovapaan tai työttömyyden ajalta – yhteydessä toimistoomme. Toimitamme jäsenmaksuviitteen, jolla voit maksaa jäsenmaksun itse.

Mikäli työnantajasi ei ole kirkon palvelukeskuksen palkkahallinnon piirissä, et ole ansiotyössä tai jäsenmaksusi on euromääräinen, maksat jäsenmaksusi itse toimittamillamme maksuviitteillä. Toimitamme maksuviitteet liityttyäsi jäseneksi tai niitä pyydettyäsi.

Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen verotuksessa.

Voit olla jäsenmaksuasioissa yhteydessä toimistoomme toimisto@akiliitot.fi tai p. 09 4270 1503.

Valtakirja työnantajalle

Jäsenmaksut jäsenryhmittäin

Jäsenmaksut maksamatta – hoidetaan asia kuntoon!

Kun huomaat, että jäsenmaksujasi on jäänyt rästiin, ole pikaisesti yhteydessä toimistoomme. Erityisesti kirkon työnantajaperinnässä olevien kohdalla katkot johtuvat tavallisesti kirkon tietojärjestelmistä, jotka vaativat jäsenmaksuperinnän valtuuttamisen aina työtehtävän tai työpaikan vaihtuessa.

Hoidetaan asia kuitenkin pian kuntoon! Maksamattomat jäsenmaksut voivat nimittäin johtaa työttömyysturvan sekä jäsenpalvelujemme katkeamiseen.

Jäsenmaksurästeistä sopiminen on helppoa. Maksamattomat jäsenmaksut voi maksaa joko yhdessä tai useammassa maksuerässä.

Lähestymme jäsenmaksurästit huomattuamme jäsentä maksumuistuksella joko sähköpostitse tai kirjeellä. Voit joko maksaa jäsenmaksusi tällöin viestistä löytyvällä viitteellä, tai epäselvissä tilanteissa pyytää lisätietoa toimistoltamme.

Suomen Kanttori-urkuriliiton jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos hän on jättänyt maksamatta liiton jäsenmaksun vähintään kuuden kuukauden ajalta sen erääntymisestä lukien (Suomen Kanttori-urkuriliiton säännöt 7 §).

Työttömyyskassan jäsen, joka ei kuuden kuukauden kuluessa alkuperäisestä eräpäivästä lukien maksa jäsenmaksua, voidaan erottaa kassan jäsenyydestä siitä päivästä lukien, josta jäsenmaksut ovat maksamatta (Työttömyyskassalaki 4 §, kassan säännöt 4 §).