Liity jäseneksi

Alaosastojen avustukset

Alaosaston toiminta-avustus

Suomen Kanttori-urkuriliiton alaosastoilla on mahdollisuus saada liitolta avustusta toimintakuluihinsa enintään 15 euroa/vuosi jokaista varsinaista jäsentä kohden liitolle edellisenä vuonna ilmoitettujen jäsenmäärätietojen mukaan. Avustus maksetaan anomuksen perusteella ja kuitteja/laskuja vastaan. Toiminta-avustusta haetaan viimeistään seuraavan vuoden helmikuun 15. päivään mennessä ja hakemus toimitetaan AKIn toimistoon osoitteeseen essi.koivupiha@akiliitot.fi

(Kyrkomusikerföreningenin osalta asiasta on sovittu erikseen).

Vuosijuhla-avustus

Vuosijuhlaa viettävillä Suomen Kanttori-urkuriliiton alaosastoilla on mahdollisuus hakea alaosaston vuosijuhla-avustusta. Avustuksen suuruus riippuu alaosaston jäsenmäärästä siten, että avustusta maksetaan 170 euroa jokaista täyttä 10 jäsentä kohden, kuitenkin vähintään 340 euroa ja enintään 840 euroa.

Liiton hallitukselle osoitettavaan vapaamuotoiseen anomukseen on liitettävä luettelo alaosaston jäsenistä (myös opiskelijat ja eläkeläiset) sekä juhlaohjelma. Anomukset lähetetään AKIn toimistoon osoitteeseen essi.koivupiha@akiliitot.fi