Intressebevakning

Facket är ditt stöd i arbetslivet. Vi förhandlar ständigt och tar hand om dina intressen.

Hjälp i svårigheter

Förbunder ger dig råd vid problem i arbetslivet. De vanligaste frågorna besvaras i vår arbetslivsguide. Om du inte hittar där den information du behöver, kontakta vår kontor. Förbundet ger råd även om övriga lagärende än anställningsfrågor.

Läs arbetslivsguiden (på finska)

Förbundet förhandlar

Förbundet förhandlar om arbetsvillkor för dig. Det viktigaste verktyget för detta är kollektivavtal.

Förtroendemannen är din representant på arbetsplatsen. Du kan be en förtroendeman om hjälp med problem i arbetsplatsen.

Ibland eskalerar oenigheter i  anställningsförhållandet och parterna har en tvist om fördelarna med anställningsförhållandet. Facket erbjuder hjälp också i dessa utmanande förhandlingssituationer.

Läs mera (på finska)

Tvistlösning

Oenigheter om arbetsvillkor kan inträffas, och oenigheten kan leda till en tvist om anställningsförmåner.

Den primära lösningen är alltid att försöka nå en överenskommelse. Men det lyckas inte alltid. Om det, behövs hjälper vi dig att få rätt.

Läs mera (på finska)

Vi påverkar i samhället

Att påverka arbetslivet och anställningslagstiftningen är en av fackförbundens viktigaste uppgifter. Fullmäktigen beslutar om AKI-förbundens huvudriktlinjer, och på grund av denna träffar fackets anställda beslutsfattarna och informerar dem om förbundens mål. Förutom parlamentet och ministerierna har AKI-förbunden diskussioner med kyrkans beslutsfattare.

Kolla in våra policyer (på finska)

Vi forskar och tar reda på

AKI-förbundens influenserverksamhet bygger på forskad information. Vi genomför en omfattande medlemsundersökning vart fjärde år och dessutom gör vi olika undersökningar då och då.

Läs mera (på finska)