Intressebevakning

Facket är ditt stöd i arbetslivet. Vi förhandlar ständigt och tar hand om dina intressen.

Hjälp i svårigheter

Förbundet ger dig råd vid problem i arbetslivet. De vanligaste frågorna besvaras i vår arbetslivsguide. Om du inte hittar där den information du behöver, kontakta vår kontor. Förbundet ger råd även i övriga juridiska frågor utöver anställningsfrågor.

Läs arbetslivsguiden (på finska)

Förbundet förhandlar

Förbundet förhandlar om arbetsvillkor för dig. Det viktigaste verktyget för detta är kollektivavtal.

Förtroendemannen är din representant på arbetsplatsen. Du kan be en förtroendeman om hjälp vid problem på arbetsplatsen.

Ibland eskalerar oenigheter i  anställningsförhållandet och parterna har en tvist om fördelarna med anställningsförhållandet. Facket erbjuder hjälp också i dessa utmanande förhandlingssituationer.

Läs mera (på finska)

Tvistlösning

Oenigheter om arbetsvillkor kan inträffa, och oenigheten kan leda till en tvist om anställningsförmåner.

Den primära lösningen är alltid att försöka nå en överenskommelse. Men det lyckas inte alltid. Då det behövs, hjälper vi dig att få rätt.

Läs mera (på finska)

Vi påverkar i samhället

Att påverka arbetslivet och anställningslagstiftningen är en av fackförbundens viktigaste uppgifter. Förbundsmötet beslutar om AKI-förbundens huvudriktlinjer, och med dessa som grund träffar fackets anställda beslutsfattarna och informerar dem om förbundens mål. Förutom riksdagen och ministerierna har AKI-förbunden diskussioner med kyrkans beslutsfattare.

Kolla in våra policyn (på finska)

Vi forskar och tar reda på

AKI-förbundens påverkansarbete bygger på forskningsbaserad information. Vi genomför en omfattande medlemsundersökning vart fjärde år och dessutom gör vi olika undersökningar då och då.

Läs mera (på finska)
Kuvituskuva: tilastoja ja kynä