Medlemskap

Vilken nytta ger medlemskap?

  • Inkomstrelaterad dagpenning för tiden då du är arbetslös arbetssökande
  • Rådgivning gällande anställningsförhållanden
  • Yrkestidningen Crux fyra gånger om året
  • Reseförsäkring för fritiden
  • Underavdelningsverksamhet Alaosastotoiminta
  • Juridisk rådgivning för frågor gällande såväl arbetslivet som privatlivet
  • Rättsskyddsförsäkring ifall du dras framför rätten eller du beskylls för tjänstefel
  • Många andra värdefulla medlemsförmåner

Svar på frågor gällande medlemskap hittar du också här: vanliga frågor och uppdatering av medlemsuppgifter