På samma ackord – Kantor-organistförbundet

Det är lönsamt att vara medlem i Kantor-organistförbundet. Utbildning och kamratstöd. Yrkesmagasinet Crux fyra gånger om året. Läs mer om fritidsreseförskäringen och våra andra viktiga medlemsförmåner. Vi håller på att uppdatera våra svenskspråkiga webbsidor under våren 2022.

För dig, kyrkomusiker!

Kantor-organistförbundet är ett fackförbund med mer än 1 000 kantorer, studerande och pensionärer. Våra gemensamma mål är t.ex. att stärka kantorernas identitet, att främja kollegialitet samt yrkeskompetens och hantering av jobbet.

För dig, kyrkomusiker!

Kantor-organistförbundet är ett fackförbund med mer än 1 000 kantorer, studerande och pensionärer. Våra gemensamma mål är t.ex. att stärka kantorernas identitet, att främja kollegialitet samt yrkeskompetens och hantering av jobbet.