I samma båt – Prästförbundet

Det är värt att vara medlem i Prästförbundet. Facket erbjuder utbildning och kamratstöd. Yrkesmagasinet Crux publiceras fyra gånger per år. Läs mer om fritidsreseförsäkringen och våra andra viktiga medlemsförmåner. Vi håller på att uppdatera våra svenskspråkiga webbsidor under våren 2022.

Medlemsförmåner (på finska)

Prästförbundet

Prästförbundet är en fackförening med nästan 4 000 präster, magister, studerande och pensionärer. Våra gemensamma mål är att stärka prästerlig identitet och att främja kollegialitet, yrkeskompetens och hantering på jobbet.

Läs mera här (på finska)

Prästförbundet

Prästförbundet är en fackförening med nästan 4 000 präster, magister, studerande och pensionärer. Våra gemensamma mål är att stärka prästerlig identitet och att främja kollegialitet, yrkeskompetens och hantering på jobbet.

Läs mera här (på finska)