Arbetslivsguide

Arbetslivsguiden är en medlemsservice för AKI-förbunden. Du kan läsa guidens anvisningar genom att logga in med dina medlemsuppgifter.

Jobbsökning

Var hittar jag ett jobb? Vad bör man beakta när man gör en ansökan? Hur förbereder man sig inför en intervju? Läs här tips för jobbsökning.

Läs mer

Anställningsförhållande och tjänsteförhållande

Arbetsavtal, tjänsteutövningsföreskrift, chefsavtal. Läs här hur anställningsvillkoren, såsom lön och arbetstid, bestäms och vad är de viktigaste skillnaderna mellan anställnings- och tjänsteförhållande.

Läs mer

Arbets- och tjänstekollektivavtal

Vanligtvis bestäms de flesta villkoren för anställningsförhållandet enligt något arbets- eller tjänstekollektivavtal. Som medlem i AKI-förbunden är du delaktig i de flesta avtal inom privat och offentlig sektor. Här kan du läsa mer om våra kollektivavtal.

Läs mer

Lön

Lönen är den viktigaste förmånen man får från sitt jobb, människans försörjning. Läs här hur lönen bestäms och vilken lön man kan förvänta sig från sitt arbete.

Läs mer

Arbetstid

I utbyte mot lön ger arbetstagaren både resultat och sin tid till arbetsgivaren. Ur arbetsskyddssynpunkt är det viktigt att det finns klara regler för arbetstiden. I detta avsnitt hittar du hjälp med frågor om arbetstid.

Läs mer

Arbetshälsa och arbetsskydd

Är du orolig för arbetsäkerhet? Har du blivit mobbad eller diskriminerad? Känner du att du är utmattad på grund av ditt arbete? Arbetshälsa och arbetsskydd är en rättighet för alla.

Läs mer

Bisysslor och konkurrensförbud

Har du övervägt en bisyssla? Föreslår din arbetsgivare ett konkurrensförbud för dig? På denna sida hittar du information om verksamhet som konkurrerar med din arbetsgivare.

Läs mer

Arbetslöshet och permitteringar

Är du på väg att bli arbetslös eller står du inför risken att bli permitterad? Här hittar du anvisningar om hur du ska agera.

Läs mer

Pension

Vid slutet av arbetskarriären lurar pensionen. Läs här hur pensionen samlas och vad som är bra att tänka på när man går i pension.

Läs mer

Hjälp i problematiska situationer

Hittade du inte svaret på vår webbplats? I problematiska situationer hjälper både personalrepresentanter på din arbetsplats och sakkunniga vid AKI-förbunden.

Läs mer