Tuuli Muraja till expert i AKI-förbunden

Tuuli Muraja, ledande kantor i Sastamala församling, har valts till expert i AKI-förbunden. Valet gjordes av AKI-förbundens styrelse den 5.6.2024.

– Jag ser fram emot att i detta arbete främja ett gott arbetsliv och arbetsvälbefinnande samt att utveckla kyrkomusiken ur ett arbetslivsperspektiv, säger Muraja.

Muraja har grundutbildning som musikmagister inom kyrkomusik och är också musiker (YH). Dessutom har hon genomgått kyrkans ledarskapsutbildning och kyrkans specialutbildning i organisationskonsultation. Vid sidan av sitt arbete har hon verkat som arbetsgemenskapens medlare och som praktikhandledare för kyrkomusikstudenter.

I AKI-förbunden kommer Murajas arbetsuppgifter att innefatta utbildningspolitik och studentverksamhet inom kyrkomusik samt frågor relaterade till kyrkomusikers intressebevakning. Uppgiften omfattar också administration och professionell verksamhet för Finlands Kantor-Organistförbund och Finlands Teologförbund. Muraja har delvis skött samma uppgifter inom AKI-förbunden åren 2017–2018.

– Murajas starka meriter både under rekryteringsprocessen och tidigare i vårt förbunds tjänst var avgörande för hennes val. Vi gläder oss över att få Tuuli tillbaka till vårt arbetsgemenskap, säger AKI-förbundens verksamhetsledare Jussi Junni.

Muraja håller för närvarande på att slutföra sina studier till magister i samhällsvetenskaper. Hennes avhandling behandlar kopplingen mellan en chefs ledarskapsstil och upplevelser av utbrändhet bland präster och kyrkomusiker.

Muraja tillträder tjänsten den 19.8.2024. Anställningen gäller tills vidare.