Förhandlingarna pågår inom avtalsområdet för kristliga organisationer

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för kristliga organisationer (KAKO) fortsattes torsdagen den 20 januari 2022.

Löntagarparterna, AKI-förbunden och Kyrkosektorn, träffade Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA, som representerar arbetsgivaren, på eftermiddagen.

I förhandlingarna har man hittats frågor som alla parter är redo att diskutera. Diskussionerna har fokuserat på samarbete, familjeledighetsreformen och reseersättningar.

Förhandlingarna fortsätts fredagen den 28 januari 2022. AKI-förbundens föreningsnämd möts på förmiddagen.