Årets präst, Elefteria Apostolidou, är en präst från den nya generationen

Vuoden pappi Elefteria Apostolidou

Finlands kyrkas prästförbunds styrelse har utsett Elefteria Apostolidou (Borgå svenska domkyrkoförsamling) till Årets präst 2023. Utvalet tillkännagavs den 14 december 2023 vid AKI-förbundens administrations julmiddag.

Elefteria Apostolidou föddes 1993 och kommer från Järvenpää. Elefteria är av grekiskt ursprung och besöker regelbundet sitt andra hemland. I hennes barndomshem levde lutherska och ortodoxa traditioner sida vid sida. Elefteria har därför döpts till en ortodox och konfirmerats in i den lutherska kyrkan. Hon tog studenten från Berghåll gymnasiet år 2012. Hennes intresse för scenkonst förblev en hobby när hon valde att studera teologi vid Åbo Akademi. Elefteria har lärt sig svenska i skolan, och det tvåspråkiga Finland ligger henne nära hjärtat. Hennes huvudämne var dogmatik, och som biämne studerade hon tyska språket och litteraturen. Hon var utbytesstudent i Tyskland och studerade vid Technische Universität Dresden under läsåren 2016–2018.

Elefteria avlade teologie magisterexamen vid Åbo Akademi år 2019 och prästvigdes i Borgå samma höst. Hon prästvigdes i Borgå svenska domkyrkoförsamling, där hon arbetar som församlingspastor och ansvarar för vuxenverksamheten. Elefteria har särskilt utvecklat kvinnors verksamhet och församlingens närvaro i sociala medier. Inom Evangelisk-lutherska kyrkan är hon också medlem i den svenskspråkiga gruppen  som planerar aktuella sociala medieinnehåll. Dessutom har Elefteria lyft fram ”Liikkuva seurakunta”-verksamhetsmodellen genom stadsvallfärder hon organiserat.

Mångkulturalism är en viktig värdering för Elefteria, vilket syns i hennes vardag. Elefteria avslutade sin europeiska bibliodrama-regissörsutbildning (European Bibliodrama Network EBN) mellan åren 2017 och 2019 och är Finlands första internationella bibliodrama-regissör. Hon använder bibliodrama bland annat i sitt konfirmationsarbete och arrangerar workshops för sina församlingsmedlemmar. Elefteria drömmer om att samarbeta med sin nuvarande församling, Finlands tyska församling, där hon också gjorde sin församlingspraktik under sina studier.

På sin fritid leder Elefteria gruppträning och arbetar även som extralärare i tyska vid en språkbadsskola i Sibbo. Hon reser gärna och underhåller sina språkkunskaper. Elefteria har flyttat tillbaka till sin hemstad Järvenpää och bor tillsammans med sin ett år gamla jackrusselterrier.

För intervjuförfrågningar:
Elefteria Apostolidou, tel 040-7112800, e-post elefteria.apostolidou@evl.fi

Mer information:
Vesa Engström, tel 0505975231, e-post vesa.engstrom@akiliitot.fi

Bild: Niko Laurila

Finlands kyrkas prästförbund är en del av AKI-förbunden inom Akava. Prästförbundet har cirka 3 600 medlemmar, varav 2 200 yrkesverksamma präster, 700 pensionärer och 700 teologistuderande.