Jussi Junni fortsätter som ordförande för kyrkosektorns förhandlingsråd vid FOSU

AKI-förbundens verksamhetsledare Jussi Junni fortsätter som ordförande för kyrkosektorns förhandlingsråd vid Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf för åren 2024–2025. Valet gjordes av JUKOs styrelse vid sitt möte den 15 januari 2024.

Till kyrkosektorns förhandlingsråd vid FOSU valdes också från AKI-förbunden AKIs och Finlands Kantor-organistförbunds ordförande Minna Raassina, Finlands kyrkas prästförbunds ordförande Janne Keränen, arbetsmarknadsjurist Maarit Engström samt kommunikationsexpert Ilari Huhtasalo.

Kyrkosektorns förhandlingsråd vid FOSU beslutar om målsättningen för kyrkans tjänste- och arbetsvillkorsavtal, godkännande och avslag av tjänste- och arbetsvillkorsavtalet samt om att vidta arbetskonfliktåtgärder.