Förhandlingar fortsattes inom avtalsområdet för kristliga organisationer

Förhandlingar om ett nytt kollektivavtal för kristliga organisationer (KAKO) fortsattes torsdagen den 13 januari 2022.

Löntagarparterna, AKI-förbunden och Kyrkosektorn, träffade Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA, som representerar arbetsgivaren, på förmiddagen.

Parterna svarade på varandras förslag (13.12.2021) till avtalet för en ny avtalsperiod från och med den 1 februari 2022.

Förhandlingarna fortsätts torsdagen den 20 januari 2022. AKI-förbundens föreningsnämd möts den 14 januari 2022.