Prästförbundets fullmäktigeval för åren 2022–2025

Nästa år väljs ett nytt fullmäktige för Finlands kyrkas prästförbund för åren 2022–2025. Kandidatuppställningen och valet genomförs elektroniskt. I Prästförbundets fullmäktige står 23 platser till förfogande.

Röstningen sker så att en medlem i Prästförbundet röstar på sitt eget förbunds och sitt eget stifts kandidat. Fullmäktigevalet förrättas i januari-februari 2022. Valet är direkt och hemligt. Valet sker elektroniskt. I januari 2022 ges särskilda direktiv för hur man röstar.

Nu är det tid att ställa upp kandidater

Därför hoppas vi på aktivitet från medlemmarna i basförbunden. Var med och påverka! Vem skall representera ditt stift och ditt förbund i fullmäktige?

– Kandidaterna ställs upp/sänds in till AKIs byrå via en blankett på hemsidorna senast 31.10.2021.

Direktiv för kandidatuppställningen

Kandidatanmälan vid Prästförbundets fullmäktigeval 2022