Kandidatanmälan vid Prästförbundets fullmäktigeval 2022

 • Kandidatens valkrets

 • En egentlig kandidats valkrets är ett stift. Magister- eller kandidatmedlemmarna har sin egen valkrets. En studerandemedlems valkrets bestäms enligt studieorten.
 • Max filstorlek: 128 MB.
 • Understödjare

  Understödjaren skall höra till samma valkrets som kandidaten.
 • Anmäl telefonnummer för eventuella tilläggsuppgifter.
 • Anmäl e-mejladress för eventuella tilläggsuppgifter.
 • Understödjare 2 (frivillig)

  För kandidaten är det tillräckligt med en understödjare. Om du vill, kan du tillägga en andra understödjare.
 • Anmäl telefonnummer för eventuella tilläggsuppgifter.
 • Anmäl e-mejladress för eventuella tilläggsuppgifter.