Prästförbundet är på din sida i arbetslivet

Våra sakkunniga, förtroendemanna-nätverket och arbetslöshetskassan tar hand om våra medlemmar, även i arbetslivets snabba vändningar.

Arbetslivets rättsskydds- och ansvarsförsäkring ger sinnesro speciellt till förmän och ansvarsbärare. Vår breda reseförsäkring är användbar utanför tjänstetiden!

Då du är medlem i Prästförbundet får du berätta om dina synpunkter gällande utvecklingsbehov i arbetslivet. Prästförbundet är medlem i AKI-förbunden och deltar på lång sikt i att utveckla arbetslivet på  kyrkan och samhällets arbetsmarknad mot det bättre.

En präst eller lektor i Finlands evangelisk-lutherska kyrka kan bli egentlig medlem i Prästförbundet, och till magistermedlem en teologie magister (utan prästvigning) och som kandidatmedlem en teologie kandidat.

Du blir medlem genom att fylla i den elektroniska medlemsansökan. Sedan behöver du också ge en fullmakt till arbetsgivaren för betalning av medlemsavgiften.

Medlemskapet börjar tidigast samma dag som du lämnat in din medlemsansökan. Även personer utanför arbetslivet (t.ex. tjänsteledighet, arbetslöshet) kan bli medlemmar genom att fylla i medlemsansökan. Då är medlemsavgiften en sk. årsavgift.

Fyll i medlemsansökan!

Vi bevakar dina intressen på arbetsplatsen, i kyrkan och på arbetsmarknaden

Prästförbundet är en traditionell och stadgad verksam och pålitlig samarbetspartner på arbetsmarknaden.

Då du  är vid behov, finns din förtroendeman på arbetsplatsen och vårt kansliets sakkunnighet till ditt förfogande. Vi är ditt stöd då motgångar händer – på många olika plan.

Ifall oenighet på arbetsplatsen inte finner lösning inom arbetsgemenskapen, finns vår jurdiska sakkunnighet och rättsskyddsförsäkring till för dig. Då ditt tjänsteansvar prövas, finns vår arbetslivs ansvarsförsäkring som ditt stöd.

På arbetsmarknades bord ser vi till att vid utmanande arbetsuppgifters arbetsvillkor och lönesättning inom kyrka och samhälle utvecklas mot ett hållbart håll. Genom stödet från våra medlemmar ser vi till att kyrko- och arbetslagsstiftningens utvecklig görs utgående från arbetstagarnas välmående samt utkomst och samtidigt värna om kyrkans arbetsgivarbild.

Läs mer on AKIs intressebevakning

Medlems-förmånerna är för din växande kallelse, arbete och fritid

Då du är medlem i Prästförbundet växer din kallelse och du finner många värdefulla medlemsförmåner både för jobb och fritid.

Reseförsäkring och mångsidiga boende- och reseförmåner piggar upp på lediga dagar.

I vardagen utvecklar du ekonomisk sinnesro genom Danske Banks placering- och bostadslånspaket för medlemsförmånspris. Nyutexaminerade belönas av Danske Bank med speciella medlemsförmåner!

Läs mer om Prästförbundets medlemsförmåner

Vad göra nu?

Det lönar sig med medlemskap i Prästförbundet. Tryck här för att komma till ansökningsblanketten (på finska) Beställ blanketten till din e-post, så kan du redan idag njuga av tryggheten och medlemsförmånerna som medlemskapen ger.

Ifall du ännu har frågor eller annars är i behov av rådgivning, ta modigt kontakt! Lämna ett kontaktbud genom nedanstående blankett eller ring oss – du finner våra kontaktuppgifter genom att trycka på nedanstående knapp!

Kontaktuppgifter

Ota yhteyttä

Voit jättää viestisi AKI-liittojen toimistoon tällä lomakkeella.