Tapani Vuorela in memoriam

Tapani Vuorela. Kuva: Kotimaan kuva-arkisto.

Svensk översättning:

Hedersmedlem och tidigare ordförande för Finlands kyrkas prästförbund, teologie doktor Tapani Vuorela, kallades hem till himlen den 3 november 2023. Vid sin bortgång var han 85 år gammal.

Vuorela tog studenten från Helsingfors Normallyceum år 1957. Han avlade kandidatexamen i teologi vid Helsingfors universitet år 1963 och licentiatexamen i teologi år 1974. År 1976 doktorerade han i teologi om den kejserliga Finlands kyrkopolitik.

Vuorela prästvigdes den 1 juni 1963 i Helsingfors domkyrka. Han avlade pastoralexamen år 1967 och högre pastoralexamen år 1977.

Vuorela inledde sin prästkarriär som kaplan i Helsinge församling år 1963–1964. Därefter arbetade han för Finlands Kristliga Studentförbund som studentpräst i Tammerfors år 1964–1965 och som redaktör år 1965–1966. Åren 1966–1968 arbetade Vuorela som assistent i kyrkohistoria vid Helsingfors universitet och åren 1968–1981 som kyrkoherde i Hakavuori församling. Efter det tjänstgjorde han som direktör för Helsingfors församlingars diakonicentrum åren 1981–1987. År 1987 blev han direktör för Diakonissanstalten, där han arbetade fram till sin pension år 2002.

Under sin yrkeskarriär hade Vuorela flera kyrkliga och samhälleliga förtroendeposter. Han tjänstgjorde bland annat som delegat vid stiftssynoden och kyrkomötet vid flera tillfällen under 1970- och 1990-talet, som ordförande i kyrkans högskoleråd åren 1976–1982, som medlem av Helsingfors gemensamma kyrkofullmäktige åren 1979–1981 och som medlem av kyrkolagskommittén åren 1980–1988.

I Finlands kyrkas prästförbund hade Vuorela flera betydande förtroendeposter. Han tjänstgjorde som medlem i förbundets styrelse åren 1975–1980 och som ordförande åren 1981–1986. Han var också medlem av Akavas styrelse åren 1973–1983.

Under Vuorelas ordförandeperiod i Prästförbundet pågick diskussionen om kvinnors tillträde till prästämbetet intensivt. Vuorela stödde att prästämbetet skulle öppnas för kvinnor, och under hans ledarskap valdes för första gången en kvinna till prästförbundets styrelse.

I sitt arbete för medlemmarnas intressen var Vuorela beslutsam. År 1981, när förhandlingarna om kollektivavtal nådde en återvändsgränd, var Vuorela beredd att leda prästerna i en strejk. Avtalet nåddes dock i sista stund, och strejkhotet undanröjdes.

Som ordförande främjade Vuorela samarbetet mellan Akavas organisationer. Ett nästan fyra decennier långt medlemsbladssamarbete inleddes med Finlands kyrkas systerförbund (nuvarande Diakoniarbetarnas Förbund DTL). Den gamla begravningshjälpsfonden ersattes med en modern grupplivförsäkring, och överskottet från fonden bildade än idag Finlands kyrkas prästförbunds studie- och stödfond, som stöder prästernas utlandsstudier.

Vuorela investerade också i att sköta förbundets utrikesförbindelser. Under hans tid stärktes förbundets relationer särskilt med prästerna i Tyska demokratiska republiken.

För sitt arbete med att försvara prästernas intressen och utveckla kyrkans arbete utnämnde Prästförbundet Vuorela till hedersmedlem år 1992.

Vuorela välsignades på sin evighetsresa den 24 november 2023 i Diakonissanstaltens kyrka.

Herre, ge honom eviga vilan, låt ditt eviga ljus lysa för honom!

Till minne av sin hedersmedlem och tidigare ordförande

Suomen kirkon pappisliitto – Finlands kyrkas prästförbund r.y.