Förhandlingsresultatet inom avtalsområdet för kristliga organisationer

Inom avtalsområdet för kristliga organisationer (KAKO) har man uppnått ett förhandlingsresultat för perioden 1.2.2022–31.1.2024.

Avtalsparterna, AKI-förbunden och Kyrkosektorn, som representerar lönetagare, och Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA, som representerar arbetsgivaren, uppnåd förhandlingsresultatet i förhandlingar den 31.1.2022.

Förhandlingsresultatet kommer att gå vidare till administrationen av parterna för godkännande. Innehållet om avtalet kommer att meddelas efter att förhandlingsresultatet har godkänts av alla parterna.

AKI-förbundens föreningsnämd möts den 1.2.2022.