Förhandlingar inleddes inom avtalsområdet för kristliga organisationer

Förhandlingar om ett nytt kollektivavtal för kristliga organisationer (KAKO) inleddes måndagen den 13 december 2021.

Löntagarparterna, AKI-förbunden och Kyrkosektorn, träffade Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA, som representerar arbetsgivaren, på förmiddagen.

Parterna presenterade för varandra sina förslag till förhandlingar för en ny avtalsperiod från och med den 1 februari 2022.

Förhandlingarna fortsätts torsdagen den 13 januari 2022 då parterna kommer att svara på varandras förhandlingsförslag. Före detta tar AKI-förbundens föreningsnämd ställning till PALTAs förslag.