I arbetslivet, studerande eller pensionär - vad erbjuder Prästförbundet?

Prästförbundet är ett framåtblickande fackförbund med långa traditioner för Finlands evangelisk-lutherska kyrkas prästerskap

Vi erbjuder möjlighet för yrkesmässigt växande samt stöd och rådgivning för svängarna i din karriär. Då du är medlem hos oss får du trygghet och sinnesro genom arbetslivet ända från studierna, till olika stadierna i ditt arbetsliv och ända fram till dina pensionärsdagar!

På dessa sidor hittar du information om allt vad medlemskap i Prästförbundet erbjuder. Ifall du funderar på att bli medlem, fyll i vår medlemsansökningsblankett, du finner dem bakom några enkla steg.

Vi främjar våra medlemmars välmende, möjligheter till utkomst samt yrkesmässig utveckling. Du kan bli medlem oberoende om du är studerande, i arbetslivet eller pensionär.