Våra sakkunniga, förtroendemanna-nätverket och arbetslöshetskassan tar hand om våra medlemmar, även i arbetslivets snabba vändningar.

Arbetslivets rättsskydds- och ansvarsförsäkring ger sinnesro speciellt åt förmän och ansvarsbärare. Vår breda reseförsäkring är användbar utanför tjänstetid!

Då du är medlem i Kantor-organistförbundet får du berätta om dina synpunkter gällande utvecklingsbehov i arbetslivet. Kantor-organistförbundet är medlem i AKI-förbunden och deltar i att på lång sikt utveckla arbetslivet på kyrkan och samhällets arbetsmarknad mot det bättre.

En person som avlagt examen som ger behörighet till kantortjänst i Finlands evangelisk-lutherska kyrka kan bli egentlig medlem i Kantor-organistförbundet. Att vara medlem förutsätter inte att man är i aktiv tjänst. Styrelsen kan även godkänna, efter betänkande, till egentlig medlem personer som arbetar inom musikbranchen inom en annan kyrka eller kristen organisation, som har utbildning inom musik.

Att bli medlem är lätt – fyll bara i den elektroniska medlemsansökan. Sedan behöver du också ge en fullmakt till arbetsgivaren för betalning av medlemsavgiften direkt från lönen.

Medlemskapet börjar tidigast samma dag som du lämnat in din medlemsansökan. Även personer utanför arbetslivet (t.ex. tjänstlediga, arbetslösa) kan bli medlemmar genom att fylla i medlemsansökan. Då är medlemsavgiften en sk. årsavgift.

 

Fyll i ansökningsblanketten här!