Liity jäseneksi

Generalistin työllistyminen

Pappi, opettaja vai joku muu?

Yhä useampi teologi työllistyy muualle kuin kirkon tai opetuksen pariin: järjestöt, yritysmaailmat, projektit tai julkinen sektori ovat mahdollisia työllistymisen paikkoja. Muualle työllistyvistä teologeista puhutaan generalistiteologeina.

Generalistiteologin yksi tärkeimpiä taitoja on itsensä ja oman osaamisensa markkinointi. Tähän voit saada tukea esimerkiksi liiton järjestämistä työhakuvalmennuksista.

Työmarkkinat ovat haastavat ja kilpailu on kovaa, siksi on tärkeää, että on liitto, johon tukeutua.