Liity jäseneksi

Verkostoituminen

Teologien verkostot

Suomen teologiliiton jäsenten ja liitosta kiinnostuneiden verkostoitumiskanavia ovat sosiaalisessa mediassa LinkedIn sekä Facebook. Verkostoitua voi myös erilaisten tapahtumien kautta.

LinkedIn

Suomen teologiliitto ry – teologit työelämässä on ryhmä, jossa teologit voivat verkostoitua keskenään ammatillisesti. Ryhmässä käydään keskustelua teologien työelämästä sekä jaetaan tietoa työpaikoista ja annetaan vinkkejä työllistymiseen sekä urakehitykseen.

Facebook

Suomen teologiliiton Facebook-sivulla tiedotetaan liiton tapahtumista ja ajankohtaisista asioista. Sivu on julkinen ja kuka tahansa voi liittyä ryhmän jäseneksi.

Muista myös liittyä AKIn yhteiseen AKItaattori-ryhmään Facebookissa. AKItaattorissa akilaiset voivat puhua mielen päällä olevista kysymyksistä ja agitoida toisiaan mukaan keskusteluun. Jos olet Suomen Kanttori-urkuriliiton, Suomen kirkon pappisliiton tai Suomen teologiliiton jäsen, voit liittyä ryhmään. Ryhmä on suljettu, joten ryhmässä käydyn keskustelun näkevät vain ryhmän jäsenet. Ryhmässä myös tiedotetaan AKIn ajankohtaisista asioista.